Google+ Followers

onsdag 25 februari 2009

Hälsa hem?

Online networking 'harms health' refererar BBC (19.2.09). Det här skulle inte bero på teknologierna i sig själva, utan helt enkelt på det nakna faktum att nätverkande online betyder minskande fysiska kontakter eller möten ansikte-mot-ansikte i rumsliga dimensioner. Människorna behöver geografisk närhet. Inte virtuell. BBC samspråkar med Aric Sigman som hävdar att han inte är gammalmodig vad nya teknologiska verktyg anbelangar, men att teknologins uppgift är att framställa verktyg som höjer livskvaliteten.

"Dr Aric Sigman says websites such as Facebook set out to enrich social lives, but end up keeping people apart.
Dr Sigman makes his warning in Biologist, the journal of the Institute of Biology.
He also says that evidence suggests that a lack of face-to-face networking could alter the way genes work, upset immune responses, hormone levels, the function of arteries, and influence mental performance.
This, he claims, could increase the risk of health problems as serious as cancer, strokes, heart disease, and dementia."


BBC Media Player: Dr Aric Sigman on why nature rewards human contact (Why is Facebook bad for you?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar