Google+ Followers

måndag 16 mars 2009

Cyberhot

Cyberhot, finns de? Om vi med hot inte menar det som är "hot", d.v.s. inne, utan sådana fenomen som hotar oss, vår integritet, vår identitet, vår egendom, intellektuella kapital. Som sveder i skinnet.

Det är naturligtvis å ena sidan fråga om högst subjektiva saker. Där en individ inte vill avslöja sin e-post kan en annan utan att förlora nattsömnen avslöja sitt ansikte, hemadress, familjära omständigheter m.m. Så hot i cyberrymden är inte något man kan mäta med ett arkivmått lagrat i en Parisisk förort.

Dessutom kan det vara på sin plats att jämföra med omständigheter i det fysiska livet, där det minsann också ligger hot på lur, likadana, jämförbara. Men i mångas öron skorrar cyberhot betydligt värre.

Själv är jag försiktig i vissa avseenden. Betalar räkningar via nätbank endast hemma. Köper nästan aldrig via nätet - nå, beror egentligen inte på överdriven försiktighet utan på det att jag köper i butik, vanligtvis. Men bara i vissa avseenden. Försiktig.

För vad avtal, licenser etc. beträffar, om vi talar om sociala medier som Facebook, MySpace, YouTube och så vidare, brukar jag vanligtvis varken ta mig tid eller ork till att läsa igenom, varken finstilta eller uppblåsta. För det första utgår jag ifrån att mina skyldigheter är de normalt förekommande. Att man förväntas bära sig anständigt åt, att det man torgför är ens egna grejer eller att man har tillstånd därtill (upphovsrätt). Helt enkelt att det är vanligt sunt bondförnuft som styr & ställer.

För det andra antar jag vissa saker. Att det är möjligt att jag blir kopierad, jag och/eller det jag lägger upp, skriver in på nätet. Citerad. Visst finns det också klara fall, som t.ex. i MySpace där det går att välja graden av delaktighet: om lyssnaren bara kan spela upp eller också ladda ner. Och jag antar att mitt beteende, eller de signaler jag sänder ut kan användas emot mig, utnyttjas i marknadsföringssyfte o.d.

Kort & gott är jag beredd på om inte det värsta, så i.v.f.s.h. på det att cyberrymden är bebodd, planeter ligger nära varandra, asteorider och meteoriter minglar omkring och informationen rör sig med ljusets hastighet. I cyberrymden är det omöjligt att vara enstöring och oupptäckt till 100%. Den som sig i leken ger måste leken tåla. Finns inga gratis luncher. Vill man vara "hot" kan det ända i hot.

Eftersom jag i största utsträckning lekt med Blogger är det väl på sin plats att titta på Bloggers användningsvillkor. F.ö. handlar illustrationen ovan om upphovsrätt, visar sidan Digital Millennium Copyright Act - Blogger (DMCA). Intressanta saker som många medier tragglat igenom till lust & leda under den senaste tiden. På sätt och vis är ett av de mer allvarliga cyberhoten det att lagstiftningen inte hunnit ikapp, och/eller att det är oerhört kinkigt att övervaka att paragrafer följs därute. Wild wild web.

Som sagt är det svårt att övervaka. Blogger inleder med kravet att du är tvungen att läsa igenom och godkänna de här villkoren innan du kan börja blogga. Jo just. Det räcker mer än väl med att godkänna, här blir det inga läxförhör vid porten. Ingen Sankte Per som motar Olle i grind. För Blogger är det ändå ingen skillnad, bara användaren skriver under. Därför är det där med att läsa igenom liksom ett stående skämt.

I princip är användningsvillkoren inte många som synden. De omfattar 16 underrubriker:

"Beskrivning av tjänsten, korrekt användning, sekretess, allmänna villkor för användning och lagring, beskrivning av tjänsten, policy för immaterialrätt, ingen återförsäljning av tjänsten, publicering, uppsägning och avstängning, skadeersättning, hela avtalet, ansvarsfriskrivning, juridiska begränsningar, val av lag, jurisdiktion och forum, information om upphovsrätt."

Helt väntade saker. Eftersom Blogger ingår i Googles imperium finns här referenser till Googles användningsvillkor - Googles allmänna villkor och Googles sekretesspolicy - Hur vi sparar och skyddar dina personliga uppgifter i Blogger . Google avslöjar rakt på sak att den s.a.s. personliga informationen används för diverse ändamål, Google skannar oss in på bara kroppen, men med vårt godkännande. Men lovar att inte använda för andra ändamål än de nämnda och kända:

"If we propose to use personal information for any purposes other than those described in this Privacy Policy and/or in the specific service privacy notices, we will offer you an effective way to opt out of the use of personal information for those other purposes. We will not collect or use sensitive information for purposes other than those described in this Privacy Policy and/or in the supplementary service privacy notices, unless we have obtained your prior consent."

(Den känsliga informationen relaterar till medicinska sammanhang, rashärkomst, politiska och religiösa övertygelser, sexuell inriktning etc.)

Det intressanta(ste) i själva användningsvillkoren sägs ut redan före första underrubriken.

"Även om vi kommer att försöka meddela dig när större ändringar sker i Användningsvillkoren för Blogger bör du med jämna mellanrum läsa den senaste versionen. Google förbehåller sig rätten att ändra dessa Användningsvillkor när som helst och du godkänner att du förbinder dig till sådana ändringar. Om du inte accepterar att följa detta Avtal kan du inte använda Blogger-tjänsten."

Nå, väldigt klart och tydligt sagt. Blogger svävar inte på orden i cyberrymden. M.a.o. skriver vi i princip under ett avtal som är in blanco, för att nu överdriva. - Skriv ut en check åt mig, jag lovat att ansvara för summan sen. - Men hav icke fruktan, trösten väntar bakom nästa krökta rymd. Om det föreligger konflikt mellan Googles allmänna villkor, sekretesspolicy och Bloggers användningsvillkor så är det de senare som efterföljs. (Kolla bara dagens specialerbjudande, villkoren för stunden.). Lägg dessutom märke till att inte heller Googles diverse villkor är huggna i sten. Också de förbehålls den universella rätten till förändringar.

I övrigt är det mesta klart som vatten förr i tiden. "Google gör inga anspråk på äganderätt till eller kontroll över innehållet i inlägg eller kommentarer som visas av dig eller via en Google-tjänst." Men Google har rätt att använda innehållen globen runt, fritt och enligt eget förgottfinnande, utan att betala ersättning. Det är helt enkelt den hyra eller det pris användaren betalar för tjänsten. Helt rimliga krav.

Dessutom finns en redogörelse för Innehållspolicy för Blogger. Det samma gamla vanliga. Begränsningar av innehållet. Det här med pornografi, våld, hat, privata/konfidentiella uppgifter, upphovsrätt, identitetsstöld o.sv. Odiskutabla och anständiga krav.

Som bloggare i Blogger är det möjligt att vara hur anonym som helst utåt sett. Bara Storebror Google & Lillebror Blogger vet vem du är. Knappast finns det heller på biblioteket någon större orsak i.o.f.s. att rädas Blogger. Men då bör bibban noga tänka igenom vad det kan innebära för magaplågor om det blir aktuellt med eventuella indragningar i tjänsten. "Google förbehåller sig ensamrätten att när som helst och utan anledning säga upp tjänsten, säga upp det här Avtalet eller stänga av eller avsluta ditt konto. " Samt. "Google förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren för användning och lagring när som helst med eller utan förvarning." Så cyberhot, visst finns de. Men för det mesta rör det sig om normala, odramatiska fenomen eller händelser som kan inträffa var som helst, när som helst. I den reella världen, i cyberrymden.

Och om du verkligen är på det klara med att användningsvillkoret du just står i beråd att godkänna i nästa stund kan anta en ny skepnad, är det då ett bokstavligt cyberhot? Och är det också så, emellanåt, att vi inte riktigt tar de här avtalen på allvar. Att bristen på respekt för innehållets existens är ömsesidig, på nåt sätt?

Tja, kanske bäst att rycka på axlarna. Men se nu till att inte hamna i knipa, för då blir det resa av.

"Dessa Användningsvillkor tillämpas enligt lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till eventuella konflikter med de lagar som finns i det land där du är bosatt. Alla anspråk, juridiska processer eller rättstvister som uppstår i anslutning med tjänsten tas enbart upp i Santa Clara County, Kalifornien, och du samtycker till denna jurisdiktion."

Hmm! Vore på sin plats med en filial i Second Life, eller hur!

2 kommentarer:

  1. Yes, jag tycker du har rätt i att man får ta både det ena och det andra om man vill gå med i olika grejer på nätet. Det mesta är ju faktiskt valfritt. Om man vill ta del av de positiva sakerna som nätet erbjuder får man acceptera att det finns negativa sidor också. Så är det ju med allt, inte bara nätet.

    SvaraRadera
  2. Håller med linda, jag hade också tänkt använda frasen "den som ger sig in i leken så den får leken tåla", för den säger nog väldigt mycket över vad det är fråga om med både cyberhot och användarvillkor som Google Bloggers eller Googles.
    Men lagar och användarvillkor behövs naturligtvis, hur mycket man än kan tycka att de är lustiga. Liksom lagar i Finlands lag så är användarvillkoren för t.ex. Google ett slags referensram och rättslig måttstock för mänskliga handlingars beskaffenhet. Om samhället utvecklas, så måste finlands lagar utvecklas, samma är det lite nog med Googles användarvillkor; man måste lämna en dörr öppen någonstans samtidigt som man måste värna om ordningen i dagsläget. Det är säkert en svår sits.

    SvaraRadera