Google+ Followers

måndag 17 januari 2011

Åbo kulturhuvudstadsår 2011

Blogocipeden vistas rätt mycket i cykelskjulet nuförtiden. Det är annat som rullar på, som ska trampas fram, livet, donet, kolumner i Åbo Underrättelser respektive Österbottens Tidning var fjärde vecka. Och sedan veckoslutet inpass i ÅU:s Kulturårsblogg. Där skriver jag under namnet Gunnar Högnäs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar