Google+ Followers

torsdag 8 januari 2015

Lutande tornet i PISAlandia

Enligt en undersökning som tidningen Maaseudun Tulevaisuus beställt, lutar över hälften av finländarna högerut. Kanske inte helt överraskande, i synnerhet i detta läge. Tudelningen vänster-höger finns fortfarande kvar, men arbetarklassen är inte lika vänstersinnad som förut. Vad var det Sauli Niinistö en gång sade, Finland är vårt gemensamma företag och vi är alla dess arbetare. Dessutom gick han på i presidentvalskampanjen som arbetarnas president. Det att Finland så enögt betonar och speglar sig i skolornas PISA-resultat rimmar - tycker jag - rätt väl med undersökningens bild av vår nation - att tornet lutar högerut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar