Google+ Followers

lördag 30 maj 2015

Zayn Malik och kvanthopp i andra riktningar

Alternativen utan alternativ

Efter att ha samkört datorer i alla
parallella universum i en manöver kallad
HAL 3001 och registrerat och kontrollerat
samtliga alternativer, har De Förenta Nationernas
Centralförbund (DFNC) låtit meddela att
resultaten pekar i endast en riktning.
Den Stephen Hawking vårt universum
känner till existerar inte i något annat
bekant universum. Han är universalunik.

De alternativer som kunde vara Stephen Hawking
har i en överväldigande majoritet av alla
parallella universum gått förtida dödar till
mötes i neurodegenerativa nervsjukdomar.
I försvinnande små enstaka fall har man
stött på personer med angivna åkommor
som saknat nödvändig kommunikationsteknik:
vilka oändliga, eviga svarta hål de svävar
mellan och mot vilka händelsehorisonter
de har uppsyn är omöjligt att bedöma.
Några universum har visat filmer vars fiktiva
alternativer har drag av Stephen Hawking,
men sluttexterna påpekar att alla likheter
med levande alternativer i parallella
universum beror på den kosmiska slumpen.

***

Hanna Fahl: Stephen Hawkings försök med kvantfysisk tröst ger mig panik
(Dagens Nyheter 8.5.2015)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar