Google+ Followers

fredag 9 september 2016

"Ordets makt och vanmakt"

Liknande två bär,
Kaj-Gustaf Bergh (t.v.) och Jan Oskar Guillou (t.h.),
talar journalistik.

Bildkap från Svenska Yles sidor 9.9.2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar