Google+ Followers

fredag 27 januari 2017

Nils Granberg i Kungliga Österbottens regemente

Jag har tidigare skrivit litet grand om mina rötter i "Kedjan Granberg-Kiimaniemi-Högnäs" och i "Hög på näs". Häromdagen fick jag ett tips (och tack för det!) om att det i det österbottniska släktforskningsforumet Westside skulle finnas frågor och svar rörande Nils Granberg i Kronoby/Nedervetil.

Enligt uppgift i "Nedervetil KB 1761-1768 under Högnäs hittas...Sergeant Nils Granberg (1698-1763) och hans hustru Margareta Pihlman (1690-1766)".

"I Generalmönsterrullorna 1720 och 1729 anges Nils Granberg vara född i Nyland. Han kom som volontär till regementet 1715, 1719 var han kommenderad till Finland med major Eneberg nästan ett år. Enl GMR 1729 var han kommenderad till Tavastehus. I kommunionboken där 1725-29 finns han upptagen med andra 'utaf garnisonen från Österbotn'".

Det var alltså under sin kommendering i Tavastehus han träffade den nio år äldre Margareta Pihlman (enligt vissa släkttavlor "dotter till Haqvinus (Håkan) Pihlman och Elisabet Kristoffersdotter Herkepaeus").

En deltagare i Westside-tråden Nils Granberg i Kronoby/Nedervetil hänvisar till C-B. J. Petanders bok Kungliga Österbottens regemente 1723-1771 (skrift nr 29 utgiven av Svensk-Österbottniska Samfundet/Arkiv för svenska Österbotten nr 12).

I registret över Underofficerare, korpraler, stabspersonal och trumslagare återfinns Nils Granberg på sidorna 206-207:

"Född ca 1698 i Nyland; korpr. vid Kalajoki k; fur. 20.8.1718; för. 1722; vid Lohteå k. 1735; serg. 23.9.1741; avsked 28.9. s.å."

(fur. = furir | för. = förare | s.å. = samma år)

Mellan 1700 och 1721 pågick Stora nordiska kriget (under vilket Ryssland ockuperade Finland år 1714. Hattarnas ryska krig utbröt 1741 då Sverige försökte sig på revansch.

Petanders bok kan berätta att Nils Granberg ingick i Österbottens regemente under fredsåren 1723-1733, närmare bestämt som förare i Kalajoki kompani under ledning av "Kapt, major Alexander Rubzoff" (s. 23).

Vidare i samma Petanderska redogörelse att förare Nils Granberg tjänstgjorde i Österbottens regementes Lochteå kompani, enligt en förteckning för år 1735, under ledning av "Kapten Elias Nibbling" (s. 47).

Hattarnas krig utföll inte så väl (vissa bedömmare kunde kanske påstå, att Sverige närmast bugade och tog av sig hatten för Ryssland).

Kungliga Österbottens regemente var stationerat norr om Fredrikshamn på orter som Anjala, Kuivala, Husula.

Till Österbottens regementes officerare och underofficerare den 21 november 1741 hörde enligt Petanders tabell Sergeant Nils Granberg, i Lochteå kompani, som fortfarande leddes av "Kapten Elias Nibling" (s 64).

Här syns också en "konflikt" i C-B. J. Petanders uppgifter. Enligt registret bak i boken fick Granberg avsked 28.9.1741, fem dagar (sic!) efter det att han blivit befordrad till sergeant. Och i ovan nämnda tabell var han sergeant åtminstone ännu 21.11.1741 (då 43 år gammal). (I vilket fall som helst, i tabellen över Österbottens regementes befäl och underbefäl i slutet av 1742 syns Nils Granberg inte längre.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar