Google+ Followers

lördag 28 februari 2009

Konstnärers rätt till fyrk

I en intressant liten inlaga i DN, "Förra gången gick piratfrågan att lösa", skriver Ola Larsmo om upphovsrättigheter, aktualiserade av den pågående Pirate Bay-rättegången. Han drar intressanta paralleller ner i historiens avgrunder:

"På trettiotalet rasade en utdragen upphovsrättslig strid. Svenska författare menade att om deras böcker lånades ut gratis på biblioteken så skulle folk naturligtvis sluta köpa böckerna. Andra hävdade tvärtom att biblioteken gynnade bokförsäljningen, att folk helt enkelt läste mer. Låter det bekant?
Under många år var motsättningarna hårda. Författarföreningen, som Författarförbundet hette då, gick ut med förslag om 'bokkarantän' – att en bok inte skulle få finnas på bibliotek förrän efter två år. Det hände också att författare försåg sina böcker med varningstexter där det stod 'får ej lånas ut på bibliotek'."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar