Google+ Followers

måndag 2 mars 2009

Finland som biblioteksmodell

I förra fredagens Turun Sanomat intervjuades Barbro Wigell-Ryynänen från undervisningsministeriet, under rubriken Suomi on kirjaston mallimaa (27.2.09). Den fungerar ju naturligtvis också som motto eller slutsats för hela artikeln. Men ändå ingen orsak att stanna upp redan här. För visst är det smickrande att läsa, att Finland är en föregångare & ett föredöme i biblioteksvärlden. Att vi bor i ett modelland ifråga om bibliotekstjänster och dito utveckling. Att våra utlåningssiffror per capita är imponerande. Bör naturligtvis hållas i minnet, att vi ändå inte är helt ensamma om att vara bra, vi har gott sällskap av våra nordiska grannländer. Gemensamt är bl.a. att användningsgraden är hög, ny teknologi utnyttjas, kvalitativ service erbjuds och fina byggnader uppförs - som rätt nyligen i Åbo (se nedan: Kaikki vieraat tahtovat Turun kirjastoon).

Wigell-Ryynänen påminner också om att de allmänna biblioteken i Finland tog internet i bruk år 1995, samt att medan många länder för tillfället bygger upp dagens bibliotek funderar vi i Finland och Norden redan på framtidens bibliotek.

Dessutom understryker hon det som börjar vara vanliga vardagen ifråga om våra kära "folkbibliotek", d.v.s. att de inte längre är lånestationer utan mötesplatser, studieplatser och arbetsplatser - folk jobbar som bara den i det allmänna vardagsrummet. Smatter knatter. Bibliotekets olika sorters datorer eller egna bärbara är i flitig användning.

Trots det minskar definitivt inte allas vårt behov av bibliotekarier, menar Wigell-Ryynänen.

"Personal behövs för att bringa reda i komplicerade sökningar. Enligt min åsikt är behovet av personal större nu än förr. Låneautomater och kundterminaler gör inte alls biblioteksanställda överflödiga. Då förändringen sker i riktning självständig biblioteksanvändning, behövs sakkännare för mer krävande uppgifter, säger Wigell-Ryynänen. Enligt henne är Finland och Danmark föregångare inom utvecklingen av bibliotekstjänster på internet."

Intervjun med biblioteksinspektör Wigell-Ryynänen ingick i en helsida om bibliotek. De övriga rubrikerna:
Kaikki vieraat tahtovat Turun kirjastoon
Ruotsin kirjastotointa kiusaa kirjava hallinto
Brysselin kirjastoja vaivaa tilanpuute
Varsovan idyllinen kirjasto sinnittelee muutospaineissa
Britit vaihtoivat rakkauden rikoksiin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar