Google+ Followers

torsdag 26 mars 2009

Digitala tjänster - kultur, information & kommunikation

Har ni redan ledsamt efter vår kurs, så kommer följande nyhet som beställning på posten - nej, ursäkta mig, som e-post. Digitala tjänster - kultur, information & kommunikation.

"Biblioteken och andra verksamheter som erbjuder medborgare och kunder tjänster och verktyg inom kultur- och informationsområdet arbetar i dag med både fysiska och digitala miljöer. Såväl i digitala miljöer som i mötet mellan digitala och fysiska rum och samlingar finns stora behov av att utveckla nya tjänster. Sådana tjänster, som du kan arbeta med inom ramen för programmet och när du är färdig, kan vara skapande av webbplatser, där användaren ges möjligheter att styra innehåll och utform­ning. Det kan vara digitalisering eller produktion av digitala texter och bilder, digitalt bevarande och det kan vara vetenskaplig publicering och kommunikation. Andra exempel är hantering och utveckling av nya publiceringsformer: e-böcker, bloggar, wikis, interaktivt berättande m.m. Här finns ett behov av kompetent personal. Efterfrågan på digitala tjänster från t.ex. de svenska bibliotekens användare ökar i takt med att människor vänjer sig vid att kunna nå information och andra tjänster utanför de fysiska bibliotekslokalerna...

Programmet ges på distans och halvfart för att göra det möjligt att följa programmet om du bor på annan plats i landet och samtidigt med viss yrkesverksamhet. En webbaserad lärplattform och kollaborativa tekniker utnyttjas för kommunikation mellan deltagarna och lärarna. Vanligtvis träffas vi två gånger per termin i Borås eller möjligen på annan ort i landet. Träffarna ligger på vardagar."


Kruxet är förstås det där med Borås. Men är längtan stor kan den bestiga berg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar