Google+ Followers

fredag 15 januari 2016

Vind-vind-situation

Vind, du lilla bladvändare,
som ilar i tidens tand, kilar
över stubb och sten, söver
sött på bryggor och gräs.


Vind, du lilla kioskvältare,
som kammar terrängen slet,
rammar in i stock och sten,
läser tid i horisontala träd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar